Ansvarlighed
Hos ASTRUP Group A/S påtager vi vores ansvar
– vi vil være med til at skabe en tryg fremtid for vores børn
Global opvarmning, madspild, for meget plastik i naturen osv. - konstante udfordringer i hverdagen præger os alle.
Ingen – hverken politikere, virksomheder, organisationer eller forbrugere kan løse disse udfordringer alene og sørge for en tryg fremtid for vores børn. Vi har et fælles ansvar – vi må stå sammen og hver især gøre vores for at være med til at løse disse store udfordringer. Store eller små bidrag – alt gør en forskel.
At tage ansvar og yde et bidrag kan vi bl.a. gøre ved at have fokus på og arbejde ud fra FN´s 17 Verdensmål.
Alle verdensmål er utrolig vigtige, men helt konkret har vi i ASTRUP Group A/S som en start valgt at sætte særlig fokus på 5 verdensmål, hvor vi som virksomhed mener, vi har størst indflydelse:
Verdensmål nr. 3, som handler om sundhed og trivsel. Det handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fremme både mental og fysisk sundhed og trivsel i vores virksomhed. Der skal være plads til mangfoldighed, der skal være plads til personlig udvikling.
Verdensmål nr. 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion. Vi skal reducere de aftryk, vi sætter på vores jord. Vi går efter, at alle vore træprodukter er produceret i FSC®-certificeret træ, så vi er med til at garantere ordentlig skovdrift. Vi forsøger at reducere affaldsmængder ved at genbruge materialer så som emballage. Vi arbejder for at mindske brugen af plastik, både i forbindelse med indkøb og salg af vores varer.
Verdensmål nr. 13 der har fokus på bekæmpelse af klimaforandringer og dens konsekvenser. Vi vil blandt meget andet være med til at stoppe skovrydning. Vi producerer derfor alle vores produkter i træ med FSC®-certificeret træ. Herved er vi med til at fremme bæredygtigt skovbrug til gavn mod klimaforandringer.
Verdensmål nr. 15: Livet på landet. Vi ønsker bæredygtig skovdrift. Derfor er vi en FSC®-certificeret virksomhed, der, hvis muligt, kun bruger FSC®-certificeret træ i vores produktion af trælegetøj. Skovdriften i FSC®-certificerede skove giver samtidig grundlag for at opretholde en indkomst for de pågældende familier.
Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling osv. Vi samarbejder med en række organisationer, der ønsker at tage et ansvar for vores jord og de dyr og mennesker, der bor her. Vi samarbejder med FSC®, Amfori og Legebranchen, ligesom vi bestræber os på at have langvarige og gode partnerskaber med vores leverandører. Herved kan vi gennem dialog og støtte være med til at ændre og forbedre bl.a. arbejdsvilkår på fabrikkerne. Vi kan være med til at sikre, at vore produkter er ansvarligt produceret og af høj kvalitet.
Vi er sikre på, at når forbrugerne køber vores varer, køber de ikke blot legetøj, men også værdier. For mange gælder det om at kunne handle med god samvittighed.  Ved at købe vores produkter er du derfor også med til at arbejde for FN´s mange verdensmål.