Ansvarlighed

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Hos ASTRUP Group A/S påtager vi vores ansvar
– vi vil være med til at skabe en tryg fremtid for vores børn

Global opvarmning, madspild, for meget plastik i naturen osv. - konstante udfordringer i hverdagen præger os alle.
Ingen – hverken politikere, virksomheder, organisationer eller forbrugere kan løse disse udfordringer alene og sørge for en tryg fremtid for vores børn. Vi har et fælles ansvar – vi må stå sammen og hver især gøre vores for at være med til at løse disse store udfordringer. Store eller små bidrag – alt gør en forskel.

At tage ansvar og yde et bidrag kan vi bl.a. gøre ved at have fokus på og arbejde ud fra FN´s 17 Verdensmål.
Alle verdensmål er utrolig vigtige, men helt konkret har vi i ASTRUP Group A/S som en start valgt at sætte særlig fokus på 5 verdensmål, hvor vi som virksomhed mener, vi har størst indflydelse:

Verdensmål nr. 3, som handler om sundhed og trivsel. Det handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fremme både mental og fysisk sundhed og trivsel i vores virksomhed. Der skal være plads til mangfoldighed, der skal være plads til personlig udvikling.

Verdensmål nr. 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion. Vi skal reducere de aftryk, vi sætter på vores jord. Vi går efter, at alle vore træprodukter er produceret i FSC®-certificeret træ, så vi er med til at garantere ordentlig skovdrift. Vi forsøger at reducere affaldsmængder ved at genbruge materialer så som emballage. Vi arbejder for at mindske brugen af plastik, både i forbindelse med indkøb og salg af vores varer.

Verdensmål nr. 13 der har fokus på bekæmpelse af klimaforandringer og dens konsekvenser. Vi vil blandt meget andet være med til at stoppe skovrydning. Vi producerer derfor alle vores produkter i træ med FSC®-certificeret træ. Herved er vi med til at fremme bæredygtigt skovbrug til gavn mod klimaforandringer.

Verdensmål nr. 15: Livet på landet. Vi ønsker bæredygtig skovdrift. Derfor er vi en FSC®-certificeret virksomhed, der, hvis muligt, kun bruger FSC®-certificeret træ i vores produktion af trælegetøj. Skovdriften i FSC®-certificerede skove giver samtidig grundlag for at opretholde en indkomst for de pågældende familier.

Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling osv. Vi samarbejder med en række organisationer, der ønsker at tage et ansvar for vores jord og de dyr og mennesker, der bor her. Vi samarbejder med FSC®, Amfori og Legebranchen, ligesom vi bestræber os på at have langvarige og gode partnerskaber med vores leverandører. Herved kan vi gennem dialog og støtte være med til at ændre og forbedre bl.a. arbejdsvilkår på fabrikkerne. Vi kan være med til at sikre, at vore produkter er ansvarligt produceret og af høj kvalitet.

Vi er sikre på, at når forbrugerne køber vores varer, køber de ikke blot legetøj, men også værdier. For mange gælder det om at kunne handle med god samvittighed.  Ved at købe vores produkter er du derfor også med til at arbejde for FN´s mange verdensmål.
FSC®

FSC®

-Ansvarlige produkter

Som virksomhed, der designer og producerer legetøj, ser vi det som vores ansvar at gå forrest med tiltag, der er med til at værne om vores miljø og sikre vores børns fremtid. Det gør vi bl.a. ved at være en FSC®-certificeret virksomhed og overvejende bruge FSC®-certificeret træ i vores produktion af trælegetøj.
FSC® - forkortelse af Forest Stewardship Council® - er en uafhængig non-profit organisation, der er etableret for at fremme et ansvarlig skovbrug. Samtidig er FSC® en garanti for, at dyr og plantelivet i skoven er beskyttet, samt at mennesker, der arbejder i skoven, har ordentlige arbejdsvilkår, ordentlig løn mm.
Amfori

Amfori

-Sikring af ordentlige arbejdsforhold på leverandørers fabrikker
ASTRUP Group A/S har siden 2018 været medlem af AMFORI BSCI (Business Social Compliance Initiative)

BSCI er en sammenslutning af internationale virksomheder, der arbejder for og forpligter sig til at overvåge og forbedre arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde. Detailhandlere, importører og brands hjælpes med at forbedre de sociale forhold og arbejdsvilkår på fabrikker og i primærproduktioner verden over.
En AMFORI BSCI-audit hjælper os med at sikre, at vores leverandører behandler deres medarbejdere lovligt og etisk korrekt.
Legebranchen

Legebranchen

Vi er medlem af den danske brancheforening LEG.

Der er vi fordi:
LEG arbejder for at opretholde og udvikle en ansvarsbevidst branche, med fokus på at øge forståelsen for legens positive bidrag til børns liv og udvikling.

Der er stor fokus på produktionsforhold, miljø, produktsikkerhed og forbrugersikkerhed.  
Børns sikkerhed kommer i første række, og det er en forudsætning, at de produkter, som LEG`s medlemmer sælger, lever op til gældende lovgivning og standarder, og er sikre for børn at lege med.

I, som forbrugere, skal kunne føle jer trygge, når I køber legetøj til børn. Det er derfor vigtigt, at legetøjsleverandørerne er medlem af LEG.
HAND-ME-OVER

HAND-ME-OVER

Hos ASTRUP Group A/S producerer vi legetøj af høj kvalitet med høj legeværdi. Derfor opfordrer vi til, at man giver sit legetøj videre, når det ikke bruges mere. Det kan være til, familie, naboer, venner eller genbrugsbutikker. Man kan også vælge at gemme legetøjet til næste generation.

Vi har udviklet et piktogram, der symboliserer vores ide om dette. Logoet vil fremgå på alle vores varer, hvor det er muligt at trykke det.

Vores filosofi ved en bæredygtig indkøbsprofil er:
Køb mindre – Køb bedre – Brug legetøjet i længere tid – GIV LEGETØJET VIDERE
Overproduktion og forbrug

Overproduktion og forbrug


Pap Emballering
Vi arbejder med at reducere vores affaldsforbrug. Derfor genbruger vi flest mulige papkasser på vores lager. Derfor kan man godt modtage en kasse fra ASTRUP Group A/S med en anden tekst på, end hvad kassen rent faktisk indeholder. Det kan være en kasse, der har været brugt til at transportere varer til os fra en leverandør.

Vi brænder eller destruerer aldrig usolgte varer.

Varer med små fejl, som intet betyder noget for legeværdien eller sikkerhedsmæssigt, doneres til børnehaver, sygehuse mm. Er der en lille plet eller ridse på legetøjet, gør det ikke legeværdien mindre, og legetøjet kan stadig have en lang levetid.
Eventuelle større partier af restvarer sælges til outlet kunder, der sælger varerne til stærkt nedsatte priser.

Test og produktsikkerhed

Produktsikkerhed er en umådelig vigtig faktor for os.
Vi tester samtlige produkter, som vi fremstiller, så vi er sikre på, at ingen børn kommer til skade ved brug af disse.
Vi tester både efter krav i Europa, USA og Australien og bruger altid et anerkendt tredjeparts laboratorium som SGS, Intertek eller CTT.
Donationer

Donationer

-Børnecancerfonden
Vi håber på, at vores ønske om en verden uden kræft, en dag vil gå i opfyldelse.
Derfor donerer ASTRUP Group A/S hver måned EUR 1.000 til Børnecancerfonden.

Læs mere her:
https://www.byastrup.dk/vores-histo...

-andre donationer
Vi donerer legetøj til forskellige lokale firmaer, der uddeler julehjælp mm. ligesom lokale daginstitutioner og dagtilbud til børn, får del i disse produkter.
Social Ansvarlighed

Social Ansvarlighed

Social ansvarlighed
-i nærområdet
Vi påtager os også et socialt ansvar i vores nærområde. Vi engagerer os bl.a. ved at tage aktiv del i uddannelse af studerende, som har brug for et praktiksted.
Vi tilbyder praktikforløb eller faste stillinger til personer, som har brug for at finde en afklaring i sociale relationer, eller som har brug for at finde ud af arbejdsmæssige muligheder eller begrænsninger.

Det ligger dybt i vores DNA, at vi skal passe på hinanden og gøre en forskel der, hvor vi kan.

Vores Medarbejdere

Hos ASTRUP Group A/S er medarbejderne den største og vigtigste ressource. Vi prioriterer derfor deres sikkerhed, trivsel, udvikling og sundhed højt.

Alle medarbejdere skal have en mulighed for at gøre en forskel, uanset arbejdsopgaver, alder, religion, seksuel orientering osv. Den enkeltes kompetencer skal styrkes, vi skal løfte hinanden, vi skal hjælpe hinanden, vi skal favne forskelligheder.

Sådan gør vi bl.a.:
-2 gange årligt at afholde udviklingssamtaler for alle medarbejdere. Der er her en dialog om den enkeltes opgaver, udvikling, muligheder, ønsker og mål for de næste måneder.

-Vi ønsker glade og sunde medarbejdere og tilskynder til en sund krop og et sundt helbred ved fra 1.juli 2022 er være en røgfri arbejdsplads. Desuden ønsker vi at minimere indtag af slik, kager og sodavand. Derfor har vi opsat et snack-køleskab til fri afbenyttelse for alle medarbejdere. I køleskabet vil der hver dag være koldt flaskevand, frisk frugt og snackgrøntsager.

-En daglig gåtur efter frokost er også en del af vores tiltag.

-Der er oprettet en personaleforening, som organiserer forskellige arrangementer og sociale sammenkomster for medarbejderne.

-Alle medarbejdere er dækket af en sundhedsforsikring.

-Der er tryghed i ansættelsen - fejl er uundgåelige, men hos os er der plads til fejl, hvis man lærer af det.

-Vi opfordrer alle til at videreuddanne sig. Det er med til at udvikle firmaet samt gøre sin egen ansættelse mere attraktiv.